Home | Kaip pradėti | Ataskaitos ir dokumentai | Analizė | Draudėjai | F1VP | Business Intelligence | Kokybė | Apie TDS

1 pamoka. Kaip pradėti dirbti su TDS

Pamokos tikslai

Supažinti skaitytoją su pradiniais darbo su TDS momentais ir išmokyti jį gauti pirmuosius savo rezultatus. Tai įvadinė pamoka, skirta asmenims, kurie gal būt dar nesinaudojo TDS ir turi apie ją tiktai bendrą supratimą. Pamokoje nagrinėjami darbo su  programine įranga Desktop Intelligence pradmenys, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (VSDF valdyba)  teikiami į TDS ir duomenų vitrinoje "Draudėjai" eksponuojami duomenys. Sukuriami kairėje parodyto tipo grafikai, jų duomenims skirta lentelė ir  dokumentas "p1_Draudėjai.rep", žr. jo kopiją "p1_Draudėjai.pdf".

Pamokos turinys

 Kaip prisijungti prie TDS   |   Kaip pasirinkti duomenų vitriną   |   Kaip suformuoti ir pateikti duomenų užklausą   |   Gautų duomenų peržiūra ir dokumentų išsaugojimas    |    Lentelių kūrimas ir formatavimas   |   Išvestinių rodiklių kūrimas   |   Grafikų kūrimas ir formatavimas   |   Pastebėjimai ir pasiūlymai   |   Savarankiško darbo užduotys

Kaip prisijungti prie TDS

Pradedant dirbti su TDS prie jos prisijungiama taip:

1. Pelės rodykle pasirinkite   start > All Programs > BusinessObjects XI Release 2 > BusinessObjects Enterprise > Desktop Intelligence.

2. Jūsų kompiuterio ekrane atsiras  User Identification  (Naudotojo identifikacijos) lenta

.

Lentos langelyje System pasirinkite tds-wi.ivpk.lt:8443, o Authentication langelyje - Enterprise. Langelyje User Name įrašykite savo Vartotojo vardą, o langelyje Password - savo Pradinio prisijungimo slaptažodį.

Pasitikrinkite ar nėra pažymėtas langelis Use in Offline Mode (jis turi būti toks, kaip paveiksle). Jeigu langelis pažymėtas varnele, prisijungti prie TDS nepavyks. Langelis pažymimas, kada norima dirbti su  Desktop Intelligence  programine įranga neprisijungus prie TDS (pavyzdžiui, analizuoti jau anksčiau pasiimtus duomenis arba kurti pagal juos ataskaitas).

Jūsų Vartotojo vardą ir Pradinio prisijungimo slaptažodį jums pranešė jūsų TDS darbo vietą prižiūrintis jūsų institucijos darbuotojas. Jeigu jis to dar nepadarė, kreipkitės į jį. Šis darbuotojas taip pat privalo instaliuoti jūsų kompiuteryje visą TDS naudojimui reikalingą  BusinessObjects  ir kitokią programinę įrangą bei kontroliuoti, kad ji veiktų tinkamai.

Pirmojo prisijungimo prie TDS metu  BusinessObjects  sistema paprašys jūsų pakeisti jūsų Pradinio prisijungimo slaptažodį į Pastovų slaptažodį, kurį žinosite tiktai jūs vienas ir kurį reikės kiekvieną kartą įvedinėti prisijungiant prie TDS vėliau. Slaptažodis keičiamas užpildant langelius šioje lentoje

.

Galutinis TDS naudotojas gali bet kada pasikeisti savo Pastovų slaptažodį, pelės rodykle pasirinkęs  Tools > Change Password.

3. Naudotojo identifikacijos lentoje pelės rodykle paspauskite  OK  klavišą. Jūsų kompiuterio ekrane atsiras  New Report Wizard  (Naujos ataskaitos vedlio) pirmoji lenta

.

Joje paspauskite klavišą  Begin >. Tada jūsų kompiuterio ekrane užsidegs antroji  New Report Wizard  lenta

,

kurioje galite pasirinkti pageidaujamų duomenų šaltinį: Universe (lietuvių kalboje Duomenų vitrina, trumpai – DV) arba Others (Kiti šaltiniai). Pelės rodykle pasirinkite Universe ir po to paspauskite klavišą  Next >.

Kaip pasirinkti duomenų vitriną

1. Jūsų kompiuterio ekrane atsiradusioje New Report Wizard  trečiojoje lentoje

pelės rodykle pasirinkite duomenų vitriną "4.1. Draudėjai" ir paspauskite klavišą  Finish.

Pasinaudokite proga ir prieš spragtelėdami langelį  Finish  susipažinkite su kitomis TDS duomenų vitrinomis, kurios yra jums eksponuojamos. Langelyje  Available Universes  pelės rodykle pasirinkę norimą DV, langelyje  Help on the selected universe  galėsite perskaityti trumpą jos aprašymą.

Kaip suformuoti ir pateikti duomenų užklausą

1. Spragtelėjus New Report Wizard  langelį  Finish  jūsų kompiuterio ekrane atsiras  Query Panel  (Užklausų lenta)

,

kurioje bus rodomi visi mūsų jau pasirinktoje duomenų vitrinoje "4.1. Draudėjai" eksponuojami duomenys. Mums reikės išsirinkti tuos, kurie bus mums reikalingi šioje pamokoje.

Užklausų lenta turi tris stambesnius langus: Classes and Objects – DV objektai, Result Objects – Užklausos objektai ir Conditions – Sąlygos. Pelės rodykle ištempdami objektus iš lango Classes and Objects į langus Result Objects ir Conditions mes suformuosime duomenų užklausą, o paspausdami klavišą Run  paprašysime, kad ji būtų vykdoma.

Atsidarius Užklausų lenta jos lange Classes and Objects matosi tiktai stambiausios DV objektų klasės. Paspaudus pelės rodykle "pliusiuką" ties klasės pavadinimu, ji išsiskleidžia ir mes galime matyti klasės poklasius (jeigu tokie yra) ir objektus. Poklasiai išsiskleidžia analogiškai.

Pelės rodykle pasirinkus objektą lange Classes and Objects žemiau jo esančiame informaciniame lange atsiranda pasirinkto objekto aprašymas. Toks, kaip žemiau patalpintame paveiksle. Pasinaudokite proga ir susipažinkite su jums įdomesniais DV "4.1. Draudėjai" objektais. Jeigu pasirinkto objekto aprašymas neatsiranda, paspauskite pelės rodykle Užklausų lentos viršuje antrąjį klavišą iš kairės.

2. Mūsų tikslas šiame etape yra sutvarkyti Jūsų kompiuterio ekrane eksponuojamą Užklausų lentą taip, kad ji atrodytų, kaip žemiau pateiktame paveiksle

.

Objektai iš lango Classes and Objects į langus Result Objects ir Conditions tempiami pelės rodykle, laikant nuspaudus kairįjį jos klavišą (Drag and Drop technologija). Jeigu kils noras kurį tai ištemptą objektą pašalinti, pasižymėkite jį pelės rodykle ir paspauskite kompiuterio klaviatūroje Delete. Neužmirškite paspausti Užklausų lentos viršuje trečiąjį klavišą iš kairės.

Sudėtingiau bus tiktai iki galo suformuluoti sąlygą lange Conditions. Tam reikės pelės rodykle pasižymėti ištemptą objektą Asmens tipas lange Conditions ir po to lange Classes and Objects pelės rodykle pasirinkti  Equal to  >  Show list of values  >  Darbuotojas.

3. Suformuota duomenų užklausa pateikiama vykdymui pelės rodykle paspaudžiant Užklausų lentoje klavišą Run.

Laikas, per kurį TDS programinė įrangą įvykdys Jūsų užklausą, priklauso nuo Jūsų prašomų duomenų kiekio, kompiuterinio tinklo pralaidumo, TDS programinės įrangos pajėgumo ir jos veikos optimizavimo, nuo to, kiek galutinių TDS naudotojų dirba su TDS Jūsų užklausos vykdymo metu. Normalu, jeigu Jūsų užklausa bus įvykdyta per kelias minutes. Ir nenormalu, jeigu tai truks dešimtis minučių ir ilgiau.

4. Prieš pereidami prie gautų užklausos duomenų peržiūros  trumpai aptarkime DV objektų rūšis, dimensinės duomenų analizės ir BusinessObjects programinės įrangos esmę.

DV objektai yra trijų rūšių: Dimension – Dimensija, Measure – Matas (arba Faktas) ir Detail – Detalė. BusinessObjects programinėje įrangoje šie trys išvardinti objektai žymimi atitinkamai mėlynu kubeliu, rožiniu rutuliuku ir žalia prizme:

.

Dimensijos yra kintamieji, pagal kuriuos nagrinėjami faktai. Pavyzdžiui, Metai, Ketvirtis, Apskritis, Pagrindinės EV sekcija.

Matai yra rodikliai (paprastai skaitiniai), kuriuos nagrinėjame. Pavyzdžiui, Draudėjų skaičius, Apdraustųjų skaičius, Draudžiama suma.

Detalės yra rodikliai, kurie paaiškina dimensijas. Pavyzdžiui, Pilnas apskrities pavadinimas (dimensija – apskrities kodas), JA pavadinimas (dimensija – JA kodas), Telefono numeris (dimensija – mokesčių mokėtojas). Priklausomai nuo to, kaip ruošiamasi analizuoti duomenis, tie patys kintamieji gali būti pavadinti ir dimensijomis, ir detalėmis.

Dimensinės duomenų analizės esmė yra tai, kad į duomenų bazės lentas yra surašomi smulkiausios granuliacijos duomenys, pagal smulkiausias visų dimensijų reikšmes. Pavyzdžiui, duomenų vitrinos "Draudėjai" atveju pagal kiekvieną draudėją, metus ir ketvirtį. Atliekant tokių duomenų užklausą matai yra agreguojami pagal visas dimensijas, kurios nėra įtrauktos į užklausą.

Agregavimas gali reikšti sumavimą, vidurkio ėmimą, maksimalios reikšmės išrinkimą, minimalios reikšmės išrinkimą arba kitos panašios funkcijos taikymą. Mūsų užklausos atveju visi matai yra sumuojami, tačiau grupuojant pagal visas užklausoje pasitaikiusias dimensijų  Apskritis Tr, K.EV sekcija Tr, AP sekcija Tr, Metai ir Ketvirtis reikšmių kombinacijas.

Pagrindinė skiriamoji  BusinessObjects  programinės įrangos ypatybė yra tai, kad duomenų užklausos yra sudaromos ne programuojant SQL (Structured Query Language) kalboje, o grafiškai pasirenkant duomenų vitrinos objektus, pavadintus galutiniam duomenų saugyklos naudotojui suprantama kalba. Duomenų vitrina ir jos objektai taip pat yra kompanijos Business Objects SA įvestos sąvokos. Šią užklausų formavimo technologiją (Semantic layer) kompanija yra užpatentavusi.

Gautų duomenų peržiūra ir dokumento išsaugojimas

1. Paspaudus Užklausų lentoje klavišą Run po kelių minučių Jūsų kompiuterio ekrane atsiras programinės įrangos Desktop Intelligence langas su gautais užklausos duomenimis:

.

Jeigu atsiradusio lango Meniu (įrankių) juostoje truks įrankių, įvedę pelės rodyklę į Meniu juostą spustelėkite pelės dešinį klavišą ir pasirinkite įrankių grupes Standard, Formatting, Report ir Formula Bar.

Desktop Intelligence lango ataskaitos Report1 dalyje matosi didžiulė lenta su mūsų užklausos duomenimis. Permeskite ją akimis. O po to pakeiskite ataskaitos pavadinimą į Pradžia. Tam užveskite pelės rodyklę virš pavadinimo Report1 ir paspauskite dešinį pelės klavišą. Atsiradusiame langelyje pasirinkite Rename Report... Po to atsiradusiame lange įrašykite naująjį ataskaitos pavadinimą ir paspauskite OK

.

2. Pasirinkite pelės rodykle Data > View Data. Atsiradusiame Data Manager (Duomenų tvarkytojo) lange Jūs galite susipažinti su gautais užklausos duomenimis ir jos rodikliais. Pasirinkę Definition Jūs pamatysite tokį vaizdą

.

Lange matosi, kad mūsų užklausa vadinasi Query 1 with SODRA_1 (šį pavadinimą galima pasikeisti), paskutinį kartą buvo įvykdyta 2007-10-04, jos įvykdymas truko 2 minutes, o jos duomenys susideda iš 21,855 eilučių. Su pačiais duomenimis galima susipažinti pasirinkus Results.

3. Pats laikas išsisaugoti mūsų dokumentą, kuris kol kas susideda iš vienos ataskaitos Pradžia. Tam pelės rodykle pasirinkite File > Save As. Po to atsiradusiame lange

pasirinkite norimą direktoriją ir norimą bylos pavadinimą. Iš paveikslo matosi, kad aš ruošiuosi išsaugoti dokumentą direktorijoje 1_pamoka su bylos pavadinimu p1_Draudėjai. Kad toliau naudojami dokumentai nesimaišytų, siūlau Jums savo dokumentą išsaugoti kitu pavadinimu, pavyzdžiui, p1_MyDraudėjai. Paspaudus klavišą Save Jūsų dokumentas bus išsaugotas, kaip programinės įrangos BusinessObjects XI Release 2 Desktop Intelligence dokumentas (su pratesimu rep).

Lentelių kūrimas ir formatavimas

1. Susikurkime naują ataskaitą, kurioje mes kursime savo lenteles ir grafikus. Tam užveskite pelės rodyklę virš pavadinimo Pradžia ir paspauskite dešinį pelės klavišą. Atsiradusiame langelyje pasirinkite Inserte Report. O po to pakeiskite atsiradusios naujos ataskaitos Report1 pavadinimą į Vidutinis mėn atlyginimas.

Pabandykite pavaikščioti iš ataskaitos Vidutinis mėn atlyginimas į ataskaitą Pradžia ir atgal spragtelėdami jų pavadinimus pelės rodykle. Pabandykite sukeisti ataskaitas vietomis. Tam reikia užvedus pelės rodyklę virš ataskaitos pavadinimo ir nuspaudus kairįjį pelės klavišą tempti pavadinimą į norimą vietą. Pabandykite panaikinti ataskaitą Vidutinis mėn atlyginimas  ir vėl ją susikurti. Naikinant ataskaitą reikia užvesti pelės rodyklę virš ataskaitos pavadinimo, paspausti dešinįjį pelės klavišą ir pasirinkti Delete Report.

2. Būdami ataskaitoje Vidutinis mėn atlyginimas pelės rodykle pasirinkite objektą Metai užklausos objektų lange. Po to nuspauskite klavišą Ctrl, laikykite jį nuspaudęs ir papildomai pasirinkite objektus Ketvirtis, Apdraustųjų skaičius, Draudžiamųjų skaičius ir Draudžiama suma. Atleiskite klavišą Ctrl, užveskite pelės rodyklę virš pasirinktų objektų, nuspauskite kairįjį jos klavišą ir ištempkite pasirinktus objektus į ataskaitos langą. Tada atleiskite pelės klavišą ir ataskaitos lange atsiras maždaug tokia lentelė

.

3. Susimažinkime nagrinėjamų ataskaitoje duomenų kiekį juos filtruodami. Tam pelės rodykle spragtelėkite bet kurioje ataskaitos vietoje ir po to pelės rodykle pasirinkite Format > Filter > Global > Add... > Metai > OK. Nuspauskite Ctrl ir atsiradusiame lange pasirinkite 2004, 2005, 2006 ir 2007. Atleiskite Ctrl ir nuspauskite OK

.

Ataskaitos lango lentelėje  liks tiktai 2004-2007 metų duomenys. Ir mūsų filtras galios visoms lentelėms ir grafikams, kuriuos ataskaitoje toliau kursime. Norint panaikinti filtrą reikėtų spragtelėti ataskaitoje ir po to pelės rodykle pasirinkti Format > Filter > Metai > Remove > Yes > OK.

4. Sudėliokime mūsų lentelės stulpelius natūralia tvarka. Priartinkite pelės rodyklę iš viršaus prie stulpelio Metai, kol ji virs žemyn nukreipta juoda rodykle. Tada spragtelėkite kairiu pelės klavišu. Visas stulpelis Metai bus pažymėtas (pavadinimas ir skaičiai). Užveskite pelės rodyklę virš stulpelio Metai, nuspauskite kairįjį pelės klavišą ir temkite stulpelį Metai į stulpelio Ketvirtis vietą. Tada atleiskite pelės klavišą. Stulpeliai Metai ir Ketvirtis susikeis vietomis. Veikdami analogiškai sudėliokite lentelės stulpelius tokia tvarka: Metai, Ketvirtis, Draudėjų skaičius, Apdraustųjų skaičius, Draudžiama suma.

5. Suformatuokime mūsų lentelę taip, kad ji įgautų tokį pavidalą:

.

Pirmiausia susiformatuokime skaičius. Nuspaudę Ctrl pelės rodykle pasirinkite stulpelius Metai ir Ketvirtis (be pavadinimų). Po to pelės rodykle pasirinkite Format > Cell... > Number > Number > 0 > OK

.

Jeigu formato 0 lange Format nėra, tai įrašykite 0 langelyje Positive ir paspauskite OK. Analogiškai nustatykite likusių trijų lentelės stulpelių skaičiams formatą #,##0. Po to pasižymėkite visus lentelės stulpelius su pavadinimais ir pasirinkite Format > Cell... > Font > Arial > Regular > 9 > OK.

Spragtelėkite pelės rodykle stulpelio Metai pavadinimą ir pasirinkite Format > Cell... > Font. Spragtelėkite atsiradusio Cell Format lango Color dalyje stačiakampį spalvos langelį ir pasirinkite šrifto spalvą, kaip žemiau pateiktame paveiksle

.

Abiejuose pasirinkimo languose paspauskite OK. Po to naujai nuspalvokime celę. Tam ją vėl pasižymėkite ir pasirinkite Format > Cell... > Shading. Spragtelėkite atsiradusio Cell Format lango Foreground Color dalyje stačiakampį spalvos langelį ir pasirinkite celės spalvą artimą pateiktai norimos lentelės paveiksle.

Dabar nukopijuokime stulpelio Metai pavadinimo celės formatą į kitų stulpelių pavadinimų celes. Tam pasižymėkite stulpelio Metai pavadinimo celę ir spustelėkite Desktop Intelligence įrankių juostoje esantį langelį Copy. Po to pasižymėkite likusių stulpelių pavadinimo celes ir spustelėkite įrankių juostoje esantį langelį Paste Format Only.

Pakeiskime stulpelių pavadinimus. Pasižymėkite stulpelio Draudėjų skaičius pavadinimą ir Formula Bar (Formulės lange) vietoje "=NameOf(<Draudėjų skaičius>)" įrašykite "Draudėjų skaičius, vnt". Reikiamai pakeiskite ir kitų stulpelių pavadinimus.

Mums liko pakeisti lentelės celių ribas (kraštines). Jos neturi būti perdaug ryškios ir užstoti lentelėje pateikiamus skaičius. Pasižymėkite visas lentelės celes ir pasirinkite Format > Cell... > Border. Spragtelėkite atsiradusio Cell Format lango Color dalyje stačiakampį spalvos langelį ir pasirinkite celių ribų spalvą, kaip parodyta paveiksle

.

6. Baigdami lentelės kūrimo ir formatavimo darbus pabandykime dar ją pastumdyti ir pakopijuoti. Norint lentelę pasižymėti reikia, laikant pelės rodyklę tuščioje vietoje šalia lentelės, paspausti kairįjį pelės klavišą ir įvažiuoti su rodykle į lentelę. Po to atleisti klavišą. Apie lentelę atsiranda storas rėmelis. Dabar vėl priartinkite pelės rodyklę prie pažymėtos lentelės, kol rodyklė virs kryželiu. Tada nuspauskite kairįjį pelės klavišą ir tempkite lentelę į norimą vietą. Jeigu kartu laikysite nuspaustą klavišą Ctrl, tai gausite lentelės kopiją.

Norint panaikinti lentelę (kaip ir bet kokį kitą ataskaitos objektą) reikia ją pasižymėti ir Desktop Intelligence įrankių juostoje spustelėti langelį Delete, paveiksliukas – . Klaviatūros klavišas Delete čia neveikia.

7. Dirbant su ataskaitomis ir dokumentais labai praverčia dar vienas svarbus Desktop Intelligence įrankis – operacija Undo. Norint ją atlikti reikia paspausti įrankių juostoje esantį tam skirtą langelį. Ir padaryta klaida atitaisoma. Suraskite šį langelį ir išbandykite.

8. Išsaugokite savo kuriamą dokumentą. Šį kartą tam pakanka Desktop Intelligence įrankių juostoje paspausti klavišą Save.

Išvestinių rodiklių kūrimas

1. Susikurkime naują objektą dokumente "p1_Draudejai" pagal formulę

Vidutinis mėn atlyginimas = (Draudžiama suma) / (3*(Apdraustųjų skaičius)).

Papildomai dalinti iš 3 reikia, kadangi priešingu atveju gautumėme vidutinį ketvirčio atlyginimą. Nes duomenų vitrinoje "Draudėjai" eksponuojami ketvirtiniai duomenys.

Įveskite pelės rodyklę į objektų langą ir paspauskite dešinįjį pelės klavišą. Atsiradusiame langelyje pasirinkite New Variable

.

Tada Jūsų ekrane atsiras Variable Editor (Kintamųjų redaktoriaus) langas, kurio lenteles užpildykite, kaip parodyta žemiau pateikiamuose paveiksluose

,

.

Paspauskite OK ir naujasis objektas atsiras objektų sąraše. Pastebėsime, kad kintamųjų pavadinimus, funkcijas ir operatorius lange Formulas rankomis įrašinėti nebūtina. Pakankama pasižymėti juos sąraše ir dukart spragtelėti pele.

2. Įtraukime naująjį objektą į mūsų susikurtąją lentelę. Tam pasižymėkite jį pelės rodykle ir nuspaudę kairįjį pelės klavišą tempkite prie lentelės dešiniosios ribos. Tada atleiskite pelės klavišą ir lentelė pasipildys nauju stulpeliu. Centruokite skaičius naujajame stulpelyje ir parinkite jiems formatą #,##0.0. Pakeiskite stulpelio pavadinimą. Papildyta lentelė turi gautis tokia

.

Grafikų kūrimas ir formatavimas

1. Susikurkite lentelės kopiją. Kopijoje panaikinkite stulpelius Draudėjų skaičius, Apdraustųjų skaičius ir Draudžiama suma. Gausis tokia lentelė

.

2. Pasižymėkite lentelę, pelės rodykle išsiskleiskite galimų grafikų katalogą įrankių juostoje ir pasirinkite 2D Line. Jūsų ekrane vietoje lentelės atsiras maždaug toks grafikas

.

3. Suformatuokime jį taip, kad jis taptų panašus į pamokos pradžioje kairėje pateiktą grafiką.

Pelės rodykle pasižymėkite skaičius po X ašimi ir pasirinkite Format > Axis Label Format. Atsidariusiame lange pasirinkite Number formatą 0, Alignment formatą Text ir Pattern formatą, kaip parodyta paveiksle

.

Analogiškai padarykite su skaičiais kairėje Y ašies, tiktai Number formatą pasirinkite #,##0.

Pasižymėkite pelės rodykle grafiko kreivę ir pasirinkite Format > Data Series... Atsidariusiame lange parametrus pasirinkite, kaip paveiksle

.

Užveskite pelės rodyklę virš grafiko ir paspauskite dešinį pelės klavišą. Pasirinkite Display Axes/Gridlines... > Category (X) Axis Gridlines > Primary (Y) Axis Gridlines. Pasižymėkite grafiką ir pratampykite jį taip, kad jis taptų maždaug toks

Pasižymėję skaičius kairėje Y ašies, pasirinkite Format > Axis Label Format >Scale ir nustatykite grafike rodomų reikšmių ribas, kaip paveiksle

.

Vėl pasižymėkite grafiką ir pasirinkite Format > Chart... > General. Atsiradusiame lange Chart Format (Brėžinio formatas) nustatykite parametrus, kaip paveiksle

.

Kad užbaigti grafiko formatavimą mums liko suformatuoti jo pavadinimą Title ir po to reikiamai pratampyti grafiką. Pasižymėkite atsiradusį grafiko pavadinimą Ch1, Formulės lange įrašykite naująjį pavadinimą ir pasirinkite  Format > Title...  Nuimkite pavadinimo ribas, pasirinkite šriftą Arial 10, reikiamai pratampykite pavadinimą ir padėkite į reikiamą vietą. Kartu reikiamai pratampykite ir patį grafiką. Gautis turi, kaip dokumento "p1_Draudėjai" ataskaitoje Vidutinis mėn atlyginimas.

4. Išsaugokite savo sukurtą dokumentą.

Pastebėjimai ir pasiūlymai

1. Darbas su Desktop Intelligence programine įranga yra labai panašus į darbą su Microsoft Excel programine įranga. Desktop Intelligence atveju dokumentai susideda iš ataskaitų (Reports), Microsoft Excel atveju – iš puslapių (Sheets). Abiem atvejais labai panašus yra objektų (celės, lentelės, grafikai) formatavimas.

2. Desktop Intelligence atveju operuojama lentelių stulpeliais, kuriems atitinka kintamieji (laukai). Operuoti lentelių eilutėmis (kintamųjų įrašais) negalima. Microsoft Excel atveju operuojama celėmis. Galima operuoti ir kintamųjų įrašais.

3. Dirbant su Desktop Intelligence programine įranga labai svarbu yra kompiuterio pelė. Plačiai naudojama Drag and Drop technologija. Naudojantis ja kompiuterio ekrane paprastai matosi paaiškinimai anglų kalba, ką ir kaip reikia daryti.

4. Kiekvienos darbo su Desktop Intelligence programine įranga operacijos ar galimybės prisiminti, o tuo labiau užsirašyti, neįmanoma. Svarbu pajusti principus. Svarbiausias jų – atsidarome objekto savybių langą ir nustatinėjame reikalingas parinktis. Labai svarbu praktika ir bandymai. Suklydus arba persigalvojus paprastai galima išsigelbėti operacija Undo. Vis tik būtina kartas nuo karto išsisaugoti kuriamą dokumentą.

5. Siūlome kartu su šia pamoka išsinagrinėti vadovėlio Getting started with BusinessObjects pirmąją pamoką (Lesson 1). Joje labai nuosekliai, vaizdžiai ir trumpai pateikiami darbo su BusinessObjects programine įranga pradmenys (nuo 2005 metų nauja jos versija vadinama Desktop Intelligence. Žiūrint iš galutinio naudotojo pozicijų pasikeitimai labai nedideli).

Savarankiško darbo užduotys

1. Pabandykite išsiaiškinti, keli yra skirtingi būdai įtraukti Report Manager lange matomą objektą (dimensiją, matą arba detalę) į jau egzistuojančią ataskaitoje lentelę, kaip jos stulpelį.

2. Paaiškinkite, kodėl rodiklį  Vidutinis mėn atlyginimas  nėra natūralu pateikti, kaip duomenų vitrinos objektą, ir daug natūraliau pateikti jį, kaip dokumento objektą.

3. Sukurkite dokumento "p1_Draudėjai.rep" ataskaitoje 1 užduotis įdėtą brėžinį.

 

Tarpžinybinės mokestinių duomenų saugyklos naudojimo galimybės

2007 metų spalis

©  IVPK