Galimų eksponuoti TDS duomenų vitrinų sąrašas

Kad atsidaryti pasirinktos duomenų vitrinos (DV) Naudotojo dokumentaciją reikia pelės rodykle spragtelėti DV pavadinimą žemiau pateikiamoje lentelėje.

 

DV numeris

DV pavadinimas

DV aprašymas

Duomenų teikėjai, kurių duomenys naudojami DV

Eksponuojamų duomenų atnaujinimo reguliarumas ir terminai (pagal sutartis su TDS naudotojais)

Fizinio ir juridinio asmens duomenų buvimas

Eksponuojamų duomenų laikotarpis

 1. Mokesčių mokėtojai

1.1

TDS subjektai

Juridinių asmenų registro, Mokesčių mokėtojų registro ir metiniai statistiniai duomenys (pagrindinė ekonominė veikla, institucinis sektorius, nuosavybės forma, apyvarta) apie juridinius asmenis, kurių duomenys yra sukelti į TDS

VMI prie FM, Statistikos departamentas

Kiekvieną darbo dieną iki darbo dienos pradžios

Su detaliais JA duomenimis ir be FA duomenų

Nuo
2002-01-01

1.2

JA ketvirtiniai rodikliai

Ketvirtiniai duomenys apie juridinius asmenis, kurių duomenys sukelti į TDS, - PVM deklaracijos, mokėjimų į VMI surenkamąsias sąskaitas ir valstybinio socialinio draudimo duomenys

VMI prie FM, VSDF valdyba, Statistikos departamentas

Kartą per mėnesį iki mėnesio 15 dienos imtinai.

Su detaliais JA duomenimis ir be FA duomenų

Paskutinių 5 metų duomenys

1.3

Galimai nevykdantys EV mokesčių mokėtojai

Duomenys apie galimai nevykdančius ekonominės veiklos mokesčių mokėtojus.

VMI prie FM, VSDF valdyba, Statistikos departamentas

Kiekvieną mėnesį iki  6 ir 21 dienos

Su detaliais JA duomenimis

Pateikiami aktualūs duomenų pateikimo dienai.

2. Mokėjimai ir paskolos

2.1

Konsoliduota F1VP

Konsoliduoti Mokesčių ir kitų įmokų į biudžetus mėnesinės apyskaitos (Forma 1-VP) duomenys.

Finansų ministerija, VMI prie FM, Muitinės departamentas

Kartą per mėnesį iki 13 dienos imtinai

Be JA ir FA duomenų

Paskutinių 5 metų duomenys

2.2

F1VP nuo metų pradžios

Mokesčių ir kitų įmokų į biudžetus mėnesinės apyskaitos (Forma 1-VP) duomenys nuo metų pradžios.

Finansų ministerija

Kartą per mėnesį iki 13 dienos imtinai

Be JA ir FA duomenų

Nuo
2004-01-01

2.3

F1VP už vieną mėnesį

Mokesčių ir kitų įmokų į biudžetus mėnesinės apyskaitos (Forma 1-VP) duomenys už vieną mėnesį.

Finansų ministerija

Kartą per mėnesį iki 13 dienos imtinai

Be FA ir JA duomenų

Nuo
2004-01-01

2.4

Mokėjimai į VMI sąskaitas

Detalūs duomenys apie atliktus mokėjimus į VMI surenkamąsias sąskaitas, mokesčių išskaitas, užskaitas ir grąžinimus.

VMI prie FM, Statistikos departamentas

Pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais iki darbo dienos pradžios

Su detaliais JA ir nuasmenintais FA duomenimis

Paskutinių 5 metų duomenys

2.5

Paskolos ir garantijos

Finansų ministerijos suteiktos paskolos ir garantijos juridiniams asmenims. Ketvirtiniai duomenys.

Finansų ministerija, VMI prie FM, Statistikos departamentas

Kartą per ketvirtį iki 1 mėnesio pabaigos

Su detaliais JA duomenimis ir be FA duomenų

Nuo
2005-01-01

2.6

Kaupiamieji mokėjimų duomenys
Kaupiamieji mokėjimų duomenys VMI prie FM, VSDF valdyba, Statistikos departamentas Kartą per mėnesį iki 13 dienos imtinai Su detaliais JA duomenimis ir be FA duomenų
Nuo
2012-01-01

3. Deklaracijos ir ataskaitos

3.1

Akcizų deklaracijos

Akcizais apmokestinamų prekių mėnesiniai duomenys, detalūs pagal juridinius asmenis, jų sandėlius, teritorijas, prekių rūšis ir mokestinį laikotarpį.

VMI prie FM, Statistikos departamentas

Kartą per mėnesį iki kito mėnesio 13 dienos imtinai

Su detaliais JA duomenimis ir be FA duomenų

Paskutinių 5 metų duomenys

3.2

PVM deklaracijos

Pridėtinės vertės mokesčio deklaracijos FR0600 formos 02 versijos visų langelių duomenys, detalūs pagal mokesčių mokėtojus - JA ir mokestinį laikotarpį. Mėnesiniai duomenys.

VMI prie FM, Statistikos departamentas

Kartą per savaitę iki savaitės pirmosios darbo dienos pabaigos

Su detaliais JA ir nuasmenintais FA duomenimis

Paskutinių 5 metų duomenys

3.3

Prekių tiekimo į ES ataskaitos

Prekių tiekimo į kitas Europos Sąjungos valstybes nares ataskaitos FR0564 duomenys. Ketvirtiniai duomenys.

VMI prie FM, Statistikos departamentas

Kartą per savaitę iki savaitės pirmosios darbo dienos pabaigos

Su detaliais JA ir nuasmenintais FA duomenimis

Paskutinių 5 metų duomenys

3.4

Muitinės procedūros

Parengti pagal Bendrąjį administracinį dokumentą mėnesiniai duomenys apie Lietuvoje registruotų juridinių asmenų atliktas muitinės importo procedūras.

Muitinės departamentas, VMI prie FM, Statistikos departamentas

Kartą per mėnesį iki 16 dienos imtinai

Su detaliais JA duomenimis ir be FA duomenų

Nuo
2003-01-01

3.5

Importo mokesčiai

Parengti pagal Bendrąjį administracinį dokumentą mėnesiniai duomenys apie Lietuvoje registruotų juridinių asmenų atliktų muitinės procedūrų importo mokesčius.

3.6

Pelno mokesčio deklaracijos PLN204

Pagrindiniai ribotos civilinės atsakomybės JA metinės pelno mokesčio deklaracijos PLN204 (4 versija) duomenys.

VMI prie FM, Statistikos departamentas

Kartą per mėnesį iki 18 dienos imtinai

Su detaliais JA duomenimis ir be FA duomenų

Paskutinių 5 metų duomenys

3.7

Pelno mokesčio deklaracijos PLN204A

Pagrindiniai neribotos civilinės atsakomybės JA metinės pelno mokesčio deklaracijos PLN204A (4 versija) duomenys.

3.12

Avansinio pelno mokesčio deklaracijos

Avansinio pelno mokesčio deklaracijos FR0430 duomenys

VMI prie FM, Statistikos departamentas

Kartą per mėnesį iki mėnesio 16 dienos.

Su detaliais JA duomenimis ir be FA duomenų

Paskutinių 5 metų duomenys

3.13

Balansas

Juridinių asmenų metinės finansinės atskaitomybės (Balanso) duomenys

Registrų centas, VMI prie FM, Statistikos departamentas

Kiekvieną darbo dieną

Su detaliais JA duomenimis ir be FA duomenų

Aktualūs duomenys duomenų pateikimo dienai

3.14

Pelno (nuostolio) ataskaitos

Juridinių asmenų metinės finansinės atskaitomybės (Pelno (nuostolio) ataskaitos) duomenys

Registrų centas, VMI prie FM, Statistikos departamentas

Kiekvieną darbo dieną

Su detaliais JA duomenimis ir be FA duomenų

Aktualūs duomenys duomenų pateikimo dienai

3.15

Pinigų srautų ataskaitos

Juridinių asmenų metinės finansinės atskaitomybės (Pinigų srautų ataskaitos) duomenys

Registrų centas, VMI prie FM, Statistikos departamentas

Kiekvieną darbo dieną

Su detaliais JA duomenimis ir be FA duomenų

Aktualūs duomenys duomenų pateikimo dienai

 4. Valstybinio socialinio draudimo duomenys

4.1

Draudėjai

Pagrindiniai draudėjų Valstybiniame socialinio draudimo fonde rodikliai: draudžiamų pajamų suma, vidutinis draudžiamų asmenų skaičius, priskaičiuotos ir pervestos fondui draudimo sumos. Ketvirtiniai duomenys.

VSDF valdyba, VMI prie FM, Statistikos departamentas

Kartą per ketvirtį iki ketvirčio 2 mėnesio pabaigos

Su detaliais JA ir nuasmenintais FA duomenimis

Nuo
 2000-01-01

 

4.2

Duomenys pagal 1-SD ir 2-SD pranešimus

Duomenys apie draudimo pradžią pagal pranešimą apie apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pradžią (1-SD) ir apie draudimo pabaigą pagal pranešimą apie apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pabaigą (2-SD).

VSDF valdyba, VMI prie FM, Statistikos departamentas

Kartą per mėnesį iki 10 dienos imtinai

Su detaliais JA

Nuo
 2008-01-01 iki ataskaitinio mėnesio

 

4.3

Draudėjų mėnesiniai duomenys

Pagrindiniai draudėjų Valstybiniame socialinio draudimo fonde (VSDF) mėnesiniai rodikliai: draudžiamų pajamų suma, priskaičiuotos draudimo sumos, draudžiamų asmenų skaičius.

VSDF valdyba, VMI prie FM, Statistikos departamentas

Kartą per mėnesį iki kito mėnesio pabaigos

Su detaliais JA ir nuasmenintais FA duomenimis

Nuo
 2017-11-01 iki ataskaitinio mėnesio

 

 5. Patikrinimai ir pažeidimai

5.1

Patikrinimai

Konsoliduoti duomenys apie mokesčių mokėtojų - juridinių asmenų patikrinimus.

VMI prie FM, FNTT,  Statistikos departamentas

Kartą per mėnesį iki antrojo po ataskaitinio mėnesio 20 dienos imtinai

Su detaliais JA duomenimis ir be FA duomenų

Paskutinių 5 metų duomenys

5.2

VMI atlikti patikrinimai

Duomenys apie VMI prie FM atliktus mokesčių mokėtojų - juridinių asmenų patikrinimus.

VMI prie FM,  Statistikos departamentas

Kartą per mėnesį iki antrojo po ataskaitinio mėnesio 20 dienos imtinai

Su detaliais JA duomenimis ir be FA duomenų

5.3

FNTT atlikti patikrinimai

Duomenys apie FNTT atliktus mokesčių mokėtojų - juridinių asmenų patikrinimus.

FNTT

Kartą per mėnesį iki antrojo po ataskaitinio mėnesio 20 dienos imtinai

Be JA ir FA duomenų

5.4

ATP

Konsoliduoti duomenys apie Administracinės teisės pažeidimus ir su jais susijusius juridinius asmenis.

VMI prie FM, FNTT,  Statistikos departamentas

Kartą per mėnesį iki antrojo po ataskaitinio mėnesio 20 dienos imtinai

Su detaliais JA duomenimis ir be FA duomenų

5.5

VMI nustatyti ATP

Duomenys apie VMI prie FM nustatytus Administracinės teisės pažeidimus ir su jais susijusius juridinius asmenis.

VMI prie FM,  Statistikos departamentas

Kartą per mėnesį iki antrojo po ataskaitinio mėnesio 20 dienos imtinai

Su detaliais JA duomenimis ir be FA duomenų

5.6

FNTT nustatyti ATP

Duomenys apie FNTT nustatytus Administracinės teisės pažeidimus.

FNTT

Kartą per mėnesį iki antrojo po ataskaitinio mėnesio 20 dienos imtinai

Be JA ir FA duomenų

5.7

Nusikaltimai finansų sistemai

Duomenys apie FNTT nagrinėtus nusikaltimus ir baudžiamuosius nusižengimus finansų sistemai.

FNTT, VMI prie FM, Statistikos departamentas

Kartą per mėnesį iki antrojo po ataskaitinio mėnesio 20 dienos imtinai

Su detaliais JA duomenimis ir be FA duomenų

 7. Naudojimosi TDS apskaita

7.1

TDS naudojimo statistika

Statistiniai duomenys apie naudojimosi Tarpžinybine duomenų saugykla apimtis.

Visų institucijų - TDS naudotojų duomenys

Duomenys atnaujinami ir papildomi ataskaitinio mėnesio duomenimis kartą per mėnesį iki ataskaitinio mėnesio paskutinės darbo dienos pabaigos

Su detaliais JA - TDS naudotojų ir FA - jų darbuotojų duomenimis

Nuo
 2009-09-01

 8. Kokybės kontrolės posistemė

8.1

Kontrolinės sumos

Apibūdinamos ir aprašomos TDS duomenų vitrinose eksponuojamų duomenų kontrolinės sumos, kurios naudojamos TDS Kokybės kontrolės posistemėje.

Visų institucijų – TDS steigėjų ir TDS naudotojų duomenys

Atnaujinami automatiškai per 24 valandas po to, kai pateikiami nauji duomenys į KKP

Be JA duomenų

Nuo
 2009-01-01

8.2

KKP kriterijai

TDS duomenų vitrinų duomenų atnaujinimo faktų, kontrolinių sumų ir nusakančių duomenų pilnumą bei teisingumą absoliutinių ir santykinių kokybės rodiklių analizei skirta duomenų vitrina.

Finansų ministerija, VMI prie FM, Muitinės departamentas, VSDF valdyba, Statistikos departamentas, FNTT.

Atnaujinami automatiškai per 24 valandas po to, kai pateikiami nauji duomenys į KKP

Be JA duomenų

Nuo
 2008-12-01

8.3

Nekokybiški įrašai

TDS duomenų vitrinose eksponuojamų ir KKP identifikuotų neteisingų, dubliuojančių vienas kitą arba įtartinų teisingumo prasme įrašų teikimui galimai su tais įrašais susijusioms institucijoms.

Finansų ministerija, VMI prie FM, Muitinės departamentas, VSDF valdyba, Statistikos departamentas, FNTT.

Atnaujinami automatiškai per 24 valandas po to, kai pateikiami nauji duomenys į KKP

Be JA duomenų

Nuo
 2009-01-01