Autorizuotiems lankytojams skirta TDS svetainės dalis

1. Apklausos. Puslapis skirtas reguliarioms įgaliotų naudotis TDS asmenų apklausoms. Jų metu įgalioti naudotis TDS asmenys gali įvertinti jiems teikiamos informacijos reikšmių, apibrėžimų ir prezentacijos kokybę, informacijos svarbą, mokymų poreikį ir pateikti savo pasiūlymus.

2. Nurodymai. Šiame puslapyje įgalioti naudotis TDS asmenys gali nurodyti konkrečius TDS duomenų vitrinose eksponuojamų duomenų nekokybiškus įrašus.

3. Atsiliepimai. Puslapyje priimami autorizuotų svetainės lankytojų (įgaliotų naudotis TDS, įgaliotų naudotis TDS svetainės autorizuotiems lankytojams skirta dalimi ir užsiregistravusių svetainėje asmenų) su TDS susiję nusiskundimai, pastabos ir pasiūlymai.

4. DV atnaujinimas. Puslapyje pateikiama informacija apie TDS duomenų vitrinose eksponuojamų duomenų paskutinius atnaujinimus.

5. Kokybės rodikliai. Puslapyje pateikiama informacija apie TDS duomenų vitrinose eksponuojamų duomenų nekokybiškų įrašų (nepilni, neteisingi, dubliuojantys vienas kitą ir įtartini teisingumo prasme) skaičiaus dinamiką laike.

6. Apie KKP. Puslapyje pateikiama įgaliotiems naudotis TDS asmenims skirta informacija apie TDS kokybės kontrolės posistemę (KKP), joje naudojamas kontrolines sumas ir nekokybiškų įrašų identifikavimo kriterijus. Aptariamos KKP nagrinėjamos kokybės dimensijos ir į ką jie turėtų atsižvelgti apklausų metu.

7. VKG. TDS veiklos koordinavimo grupės nariams skirtas puslapis.

8. Slaptažodžio keitimas. Šiame puslapyje autorizuoti svetainės lankytojai gali pasikeisti savo slaptažodį.