Užbaigti darbai

Atgal į sąrašą

Užbaigti teikiamų į TDS duomenų ir jos naudotojams rengiamos bei teikiamos informacijos kokybės tyrimo darbai.

Užbaigti teikiamų į TDS duomenų ir jos naudotojams rengiamos bei teikiamos informacijos kokybės tyrimo darbai, kurie buvo atliekami TDS valdytojo – Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (IVPK) užsakymu. Tyrimo ataskaita.