duomenis į TDS teikia

Atgal į sąrašą

Duomenis į TDS teikia 6 valstybės institucijos, o ja naudojasi 12 valstybės institucijų.

Pagal pasirašytas sutartis dėl duomenų teikimo į TDS ir sutartis dėl jos naudojimo duomenis į TDS teikia 6 valstybės institucijos, o ja naudojasi 12 valstybės institucijų. Numatyta įrengti 387 darbo vietas įgaliotiems naudotis TDS darbuotojams, įrengtos ir palaikomos 293 darbo vietos.