Diegiama KKP

Atgal į sąrašą

Sukurta ir šiuo metu diegiama TDS kokybės kontrolės posistemė.

Pagrindinis TDS kokybės kontrolės posistemės (KKP) tikslas yra sudaryti realesnes prielaidas plačiam ir efektyviam TDS naudojimui.

KKP atlieka tokias funkcijas:

1. Priima per TDS svetainę internete teikiamus įgaliotų naudotis TDS asmenų reguliarių apklausų duomenis, autorizuotų svetainės lankytojų atsiliepimus ir TDS duomenų vitrinose eksponuojamų nekokybiškų duomenų įrašų nurodymus.

2. Identifikuoja nekokybiškus TDS duomenų vitrinose eksponuojamų duomenų įrašus ir kaupia istorinę informaciją apie juos. Nekokybiški įrašai identifikuojami nagrinėjant TDS duomenų vitrinų duomenis, naudojantis įgaliotų naudotis TDS asmenų nurodymais ir duomenų teikėjų teikiama į TDS informacija apie jų išaiškintus ir tiriamus nekokybiškus įrašus.

3. Apskaičiuoja TDS naudotojams teikiamos informacijos kokybę nusakančius rodiklius. Informacija apie rodiklius ir jų dinamiką laike pateikiama KKP duomenų vitrinose bei pagal jas sukurtuose tipiniuose dokumentuose. Visiems TDS naudotojams aktuali informacija skelbiama autorizuotiems svetainės lankytojams skirtoje dalyje.

KKP ir naująją TDS svetainę internete suprojektavo, sukūrė ir šiuo metu diegia UAB „Metasite Business Solutions", kuri laimėjo TDS valdytojo 2008 metais atlikto viešojo pirkimo „Tarpžinybinės mokestinių duomenų saugyklos naudotojams teikiamos informacijos kokybės gerinimo paslaugų pirkimas" konkursą.