Tipinis 1.2.

Atgal į sąrašą

Į TDS biblioteką "TDS tipiniai dokumentai" įkeltas naujas tipinis dokumentas "1.2. EV apžvalga".

Į TDS biblioteką "TDS tipiniai dokumentai"  įkeltas naujas tipinis dokumentas "1.2. EV apžvalga". Jame pateikiama tokia informacija: Ekonominių veiklų sąrašas pagal sekcijas ir skyrius, pasirinktos EV sekcijos skyriai, EV kodai ir JA skaičius (Drill tipo ataskaita), darbuotojų skaičius kiekvienoje EV sekcijoje, šalies bendro vidutinio atlyginimo palyginimas su vidutiniu atlyginimu EV sekcijoje ketvirčiais, sumokėtų mokesčių sumos ketvirčiais, JA asmenų pasiskirstymas ir pokytis pagal EV sekcijas apskrityse (metiniai duomenys), pardavimų pagal EV ketvirtiniai duomenys.
Pastaba. Publikuojamų duomenų laikotarpis nuo 2008 metų, ekonominės veiklos pagal EVRK 2 redakciją.
Taip pat atnaujinti tipiniai dokumentai publikuojami TDS svetainėje.