Į TDS biblioteką įkeltas perdarytas tipinis dokumentas "2.1 PVMD apžvalga"

Atgal į sąrašą

Į TDS biblioteką įkeltas perdarytas tipinis dokumentas "2.1 PVMD apžvalga"

Informuojame, kad į TDS biblioteką "TDS tipiniai dokumentai" įkeltas perdarytas tipinis dokumentas "2.1 PVMD apžvalga" atsižvelgiant į naują deklaracijos FR0600 02 versiją. Dokumente pateikiama tokia informacija:
1. Įvadas
2. Nagrinėjami rodikliai ir naudojamos sąvokos, formos FR0600 ir FR0600 02 versijos laukelių atitikimų lentelė
3. Einamųjų metų FA ir JA pateiktų deklaracijų laukelių sumos
4. PVM deklaracijų ir jas pateikusių mokesčių mokėtojų skaičiai
5. Prekių tiekimo ir paslaugų teikimo sandoriai  (11-16 deklaracijos laukeliai)
6. Prekių tiekimo ir paslaugų teikimo sandoriai  (17-20 deklaracijos laukeliai)
7. Prekių ir paslaugų įsigijimo sandoriai (21-24 laukeliai)
8. Pirkimo ir importo PVM (25-27 laukeliai)
9. Pardavimo PVM, PVM atskaita PVM  (29-35 laukeliai)
10. Išvestiniai rodikliai: Mokėtinas į biudžetą ir Grąžintinas iš biudžeto PVM