Naujas tipinis dokumentas

Atgal į sąrašą

Į TDS biblioteka įkeltas naujas tipinis dokumentas "Galimai nevykdantys EV mokesčių mokėtojai".

Tipiniame dokumente pateikta infomacija apie galimai nevykdančius EV mokesčių mokėtojus, kokie kriterijai ir jų kombinacijos taikomos mokesčių mokėtojams atitinkamai pagal jų teisines formas. Pateikiama Kriterijų aprašymai, bendra informacija apie kriterijų atitikimo pasiskirstymą tarp skirtingų įmonių rūšių, taip pat pasirinkus apskritį, savivaldybę, įmonės rūšį pagal šiuos nustatymus galima matyti visus juridinius asmenis, galimai nevykdančius EV. Dominančio juridinio asmens registro informacija (JA kodai, teritorija, MMR registravimo, PVM, JAR registravimo datos, teisinis statusas ir kt.) , Statistikos departamento nustatyta EV pateikiama paskutinėje dokumento ataskaitoje.