del naujos dv

Atgal į sąrašą

Informuojame, kad pakeistas Tarpžinybinės mokestinių duomenų saugyklos duomenų vitrinų aprašas. Aprašas papildytas nauja duomenų vitrina „3.12. Avansinio pelno mokesčio deklaracijos".

Informuojame, kad pakeistas bendras visų galimų eksponuoti Tarpžinybinės mokestinių duomenų saugyklos naudotojams sukurtose Tarpžinybinės mokestinių duomenų saugyklos darbo vietose duomenų vitrinų, jų objektų ir teikiamų Tarpžinybinės mokestinių duomenų saugyklos naudotojams tipinių dokumentų aprašas. Aprašas papildytas nauja duomenų vitrina „3.12. Avansinio pelno mokesčio deklaracijos", taip pat apraše panaikintos kelios duomenų vitrinos į kurias nebeteikiami duomenys.