Apklausa dėl fizinių asmenų

Atgal į sąrašą

Informuojame TDS naudotojus dėl vykdomos apklausos "Fizinių asmenų duomenys Tarpžinybinėje mokestinių duomenų saugykloje".

Prašome TDS naudotojus dalyvauti vykdomoje apklausoje, kuria siakiama įvertinti TDS naudotojų poreikį publikuoti TDS naudotojams fizinių asmėnų duomenis Tarpžinybinėje mokestinių duomenų saugykloje. Apklausą TDS naudotojai gali rasti jiems skirtoje svetainės skiltyje "Autorizuotiems asmenims".