Papildytas DV aprašas

Atgal į sąrašą

Informuojame TDS naudotojus apie papildyta "Bendrą visų galimų eksponuoti Tarpžinybinės mokestinių duomenų saugyklos naudotojams sukurtose Tarpžinybinės mokestinių duomenų saugyklos darbo vietose duomenų vitrinų, jų objektų ir teikiamų Tarpžinybinės mokestinių duomenų saugyklos naudotojams tipinių dokumentų aprašą"

Bendras visų galimų eksponuoti Tarpžinybinės mokestinių duomenų saugyklos naudotojams sukurtose Tarpžinybinės mokestinių duomenų saugyklos darbo vietose duomenų vitrinų, jų objektų ir teikiamų Tarpžinybinės mokestinių duomenų saugyklos naudotojams tipinių dokumentų aprašas, papildytas nauja duomenų vitrina "2.6 Kaupiamieji mokėjimų duomenys". Esant poreikiui TDS naudotojams eksponuoti duomenų vitriną, prašome kreiptis dėl duomenų vitrinos priskyrimo TDS naudotojams.