Atnaujintas DV aprašas

Atgal į sąrašą

Informuojame TDS naudotojus apie papildytą "Bendrą visų galimų eksponuoti Tarpžinybinės mokestinių duomenų saugyklos naudotojams sukurtose Tarpžinybinės mokestinių duomenų saugyklos darbo vietose duomenų vitrinų, jų objektų ir teikiamų Tarpžinybinės mokestinių duomenų saugyklos naudotojams tipinių dokumentų aprašą"

Bendras visų galimų eksponuoti Tarpžinybinės mokestinių duomenų saugyklos naudotojams sukurtose Tarpžinybinės mokestinių duomenų saugyklos darbo vietose duomenų vitrinų, jų objektų ir teikiamų Tarpžinybinės mokestinių duomenų saugyklos naudotojams tipinių dokumentų aprašas, papildytas naujomis duomenų vitrinomis: "3.13 Balansai" , "3.14 Pelno (nuostolio) ataskaitos" , "3.15 Pinigų srautų ataskaitos" .

Esant poreikiui TDS naudotojams eksponuoti duomenas vitrinas, prašome kreiptis dėl duomenų vitrinų priskyrimo TDS naudotojams.