Dėl PLN204 ir PLN204A deklaracijų

Atgal į sąrašą

Informuojame TDS Naudotojus apie pelno mokesčio deklaracijų (PLN204 ir PLN204A) vitrinų atnaujinimą.

Duomenų vitrinos "3.6. Pelno mokesčio deklaracijos PLN204" ir "3.7. Pelno mokesčio deklaracijos PLN204A" yra atnaujintos ir pateikiamos nauja forma (pagal 4 versiją). Taip pat duomenų vitrinose eksponuojmi deklaracijų priedai (C, F, K, G, Z, S, L).