Susiję su TDS teisės aktai

TDS veiklą tiesiogiai reglamentuoja:

1. Tarpžinybinės mokestinių duomenų saugyklos nuostatai ir jų pakeitimai:

2. Tarpžinybinės mokestinių duomenų saugyklos duomenų saugos nuostatai ir jų pakeitimai:

3. Bendras visų galimų eksponuoti Tarpžinybinės mokestinių duomenų saugyklos naudotojams sukurtose Tarpžinybinės mokestinių duomenų saugyklos darbo vietose duomenų vitrinų, jų objektų ir teikiamų Tarpžinybinės mokestinių duomenų saugyklos naudotojams tipinių dokumentų aprašas ir jo pakeitimai: 

4. Saugaus Tarpžinybinės mokestinių duomenų saugyklos elektroninės informacijos tvarkymo ir Tarpžinybinės mokestinių duomenų saugyklos naudotojų administravimo taisyklės ir jų pakeitimai:

Kiti teisės aktai, kurie vienaip ar kitaip liečia teikiamų į TDS duomenų ir pagal jos parengtos informacijos tvarkymą bei naudojimą.