Institucijų – TDS naudotojų darbuotojų mokymai

Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (IVPK, http://www.ivpk.lt/) kartu su Finansų ministerijos mokymo centru (FMMC, http://www.fmmc.lt/) organizuoja ir praveda institucijų - TDS naudotojų darbuotojų mokymus naudotis TDS ir BusinessObjects (BO) programine įranga.

Parengtos ir Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2007 m. spalio 12 d. įsakymu Nr. 27V-163 patvirtintos trys mokymo programos:

  1. Tarpžinybinė mokestinių duomenų saugykla (9 akad. val.),
  2. Kaip pradėti dirbti su Tarpžinybine mokestinių duomenų saugykla (16 akad. val.),
  3. Tarpžinybinė mokestinių duomenų saugykla ir jos naudojimo galimybės (40 akad. val.).

Mokymo kursų klausytojai gali pasirinkti pageidaujamus mokymo trukmę ir programą.

Kursų metu naudojami specialiai mokymams sukurti tipiniai BO dokumentai:

Eil. Nr. Trumpasis dokumento pavadinimas Turinys
1. Draudėjai Pirmoji lentelė ir pirmasis grafikas - mokymų pradžioje kolektyviai kuriama ataskaita "Vidutinis mėnesinis atlyginimas šalyje". Duomenų vitrinoje „Draudėjai" eksponuojami duomenys
2. Draudėjai_Dimensijos Nagrinėjamos duomenų vitrinoje "Draudėjai" eksponuojamų VSDF valdybos duomenų dimensijos "Asmens tipas" ir "Įmonės tipas". Demonstruojamos BO programinės įrangos galimybės gręžimo (Drill) būdu analizuojant lentelės pavidale pateikiamus duomenis
3. Draudėjai_Drill Demonstruojamos BO programinės įrangos galimybės gręžimo (Drill), pjaustymo ir konstravimo (Slice and Dice), rūšiavimo (Ranking and Sorting) bei filtravimo būdu analizuojant brėžinių ir lentelių pavidale pateikiamus duomenis. Duomenų vitrinoje „Draudėjai" eksponuojami duomenys
4. Muitinė_Dimensijos Nagrinėjamos duomenų vitrinoje "Muitinės procedūros" eksponuojamų Muitinės departamento duomenų dimensijos, kurios nusako muitinės procedūras, prekių skyrius ir skirsnius, šalis siuntėjas ir kilmės šalis. Demonstruojamos BO programinės įrangos galimybės gręžimo (Drill) būdu analizuojant lentelės pavidale pateikiamus duomenis
5. Muitinė_Drill Demonstruojamos BO programinės įrangos galimybės gręžimo (Drill), pjaustymo ir konstravimo (Slice and Dice), rūšiavimo (Ranking and Sorting) bei filtravimo būdu analizuojant brėžinių ir lentelių pavidale pateikiamus duomenis. Duomenų vitrinoje „Muitinės procedūros" eksponuojami duomenys
6. F1VP_FM Nagrinėjami Finansų ministerijos mėnesinės apyskaitos "Mokesčių ir kitų įmokų į biudžetus apyskaitos" (forma F1VP) duomenys
7. Pasirinktas_JA

Tai Prompt tipo BO dokumento pavyzdys, skirtas nagrinėti mokymų metu. Atnaujint tokių dokumentų duomenis pasirenkami iš anksto numatyti parametrai. Šio dokumento atveju - konkretus juridinis asmuo (JA), nurodant mokymų metu naudojamą nuasmenintą kodą JAN_ID.

Nagrinėjami duomenų vitrinose "TDS subjektai", "Pelno (nuostolio) ataskaitos", "Balansai", "PVM deklaracijos", "Pelno mokesčio deklaracijos PLN204", "Mokėjimai į VMI sąskaitas", "Draudėjai" ir "Patikrinimai" eksponuojami duomenys

Beveik visos lentelėje įvardintų BO dokumentų ataskaitos apiformintos, kaip savarankiško darbo užduotys klausytojams. Susipažinti su pasirinkto dokumento kopija pdf formate galima spragtelėjus pelės rodykle jo trumpąjį pavadinimą lentelėje.

Norintiems savarankiškai sustiprinti TDS ir BO programinės įrangos naudojimo įgūdžius, o taip pat ir geriau pasirengti mokymo kursams, rekomenduojame IVPK užsakymu parengtą mokymo priemonę R. Bentkus. Tarpžinybinės mokestinių duomenų saugyklos naudojimo galimybės, 2007.

Mokymai naudotis TDS ir BO programine įranga pradėti 2008 metų pavasarį ir planuojami tęsti iki 2010 metų imtinai. Jie pravedami to pageidaujant TDS naudotojams FMMC mokymų klasėje Vilniuje, Birutės g. 56.

Mokymų metu klausytojai dirba specialiai jiems sukurtose TDS darbo vietose, prisijungę prie TDS arba prie informacijos šaltinių internete, su realiais, tačiau pagal juridinius asmenis nuasmenintais TDS duomenimis. Klausytojams skaitomos paskaitos ir su jais pravedami praktiniai užsiėmimai. Praktinių užsiėmimų metu klausytojai kartoja dėstytojų aiškinamas ir projektoriaus ekrane demonstruojamas TDS ir BO programinės įrangos naudojimo procedūras arba dėstytojų konsultuojami ir padedami sprendžia savarankiško darbo užduotis.

Pageidaujančios mokymų institucijos kviečiamos kreiptis į FMMC, kuris organizuoja konkrečius mokymo kursus ir komplektuoja klausytojų grupes, elektroniniu paštu d.vitukynaite@fmmc.lt arba telefonu 8-5-275 97 01.