Kokybės kontrolės posistemė

Tarpžinybinės mokestinių duomenų saugyklos kokybės kontrolės posistemė (KKP) atlieka tokias funkcijas:

       1. Identifikuoja TDS duomenų vitrinose eksponuojamų duomenų nekokybiškus įrašus ir kaupia istorinę informaciją apie juos. Nekokybiški įrašai identifikuojami nagrinėjant TDS duomenų vitrinų duomenis specialiai tam sukurtais kriterijais bei naudojantis įgaliotų naudotis TDS asmenų nurodymais ir duomenų teikėjų teikiama į TDS informacija.

       2. Apskaičiuoja TDS duomenų vitrinų kontrolines sumas ir TDS naudotojams teikiamos informacijos kokybę nusakančius rodiklius.

       3. Priima per TDS svetainę internete teikiamus į KKP įgaliotų naudotis TDS asmenų nurodymus apie TDS duomenų vitrinose eksponuojamus nekokybiškų duomenų įrašus, autorizuotų svetainės lankytojų atsiliepimus ir įgaliotų naudotis TDS asmenų apklausų duomenis.

       4. TDS naudojamos programinės įrangos pagalba sukurtose duomenų vitrinose ir tipiniuose dokumentuose teikia informaciją apie KKP identifikuotus nekokybiškus įrašus, jiems identifikuoti naudotus kriterijus, TDS duomenų vitrinų kontrolines sumas ir kokybės rodiklius, per TDS svetainę gaunamus atsiliepimus, nekokybiškų įrašų nurodymus ir apklausų duomenis, apie TDS svetainės ir TDS duomenų vitrinų naudojimą. Visiems TDS naudotojams aktuali informacija skelbiama TDS svetainėje internete.

Plačiau susipažinti su KKP galima dokumente „TDS kokybės kontrolės posistemės apžvalga”.