Pagal TDS nuostatus TDS valdytoju yra Informacinės visuomenės plėtros komitetas (IVPK), o duomenis į TDS teikia:

 • Finansų ministerija

 • VMI prie FM

 • Muitinės departamentas

 • VSDF valdyba

 • Statistikos departamentas

 • Registrų centras

 • Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija

 • Migracijos departamentas

 • Regitra

 • Užimtumo tarnyba

 • Nacionalinė mokėjimo agentūra prie ŽŪM

TDS nuostatuose numatyta, kad ateityje duomenų teikėjų į TDS gali būti ir daugiau.

TDS valdytojas užsako, sukuria arba įsigyja ir valdo TDS, išskyrus jos duomenis, ir yra visų TDS duomenų tvarkytojas. Jis apjungia (integruoja) teikiamus į TDS duomenis, kontroliuoja jų kokybę ir teikia apjungtus duomenis bei paslaugas TDS naudotojams.

Duomenų teikėjai yra ir savo teikiamų duomenų valdytojai. Jie teikia duomenis į TDS, užtikrina jų kokybę ir naudojasi TDS bei kontroliuoja, kaip TDS valdytojas tvarko jų valdomus duomenis ir kaip kiti TDS naudotojai jais naudojasi.

Kitos institucijos, ne duomenų teikėjai, gali naudotis TDS tiek, kiek tai neprieštarauja galiojantiems teisės aktams. Pagal TDS nuostatus nustatyta, kad kita viešojo administravimo institucija, kuri nori naudotis nenuasmenintais JA duomenimis, gali tapti TDS naudotoju, jeigu tenkina tokius reikalavimus:

 • naudoja arba gali naudoti duomenų teikėjų teikiamus į TDS duomenis arba TDS valdytojo rengiamą pagal juos informaciją atliekant funkcijas, kurios teisės aktais yra nustatytos šiai institucijai atlikti;
 • teisės aktais yra įgaliota gauti tiesiogiai iš duomenų teikėjų visus duomenis, reikalingus jos pageidaujamai iš TDS informacijai pačiai pasirengti.

TDS nuostatuose numatyta, kad viešojo administravimo institucija, kuri netenkina aukščiau suformuluotų reikalavimų, taip pat gali tapti TDS naudotoju. Tačiau tokiam naudotojui gali būti teikiama tiktai tokia informacija, pagal kurią negalima tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyti konkretaus juridinio asmens.

Institucija tampa TDS naudotoju po to, kai vadovaujantis TDS nuostatais ir kitais teisės aktais sudaro sutartį su TDS valdytoju dėl TDS naudojimo. TDS valdytojas derina tokią sutartį su visais duomenų teikėjais, kurių valdomi duomenys bus naudojami rengiant informaciją TDS naudotojui.

Norinčios tapti TDS naudotojais institucijos turi kreiptis raštu į TDS valdytoją (Skaitmeninių sprendimų skyrius, kontaktinis asmuo – Virginijus Martinaitis (virginijus.martinaitis@ivpk.lt)). Sutartį dėl TDS naudojimo inicijuoja TDS naudotojas, o ją rengia ir derina TDS valdytojas.