Kas ir kaip reglamentuoja TDS veiklą

TDS veiklą tiesiogiai reglamentuoja svetainės puslapyje Teisės aktai nurodyti TDS nuostatai, TDS duomenų saugos nuostatai,  TDS elektroninės informacijos tvarkymo taisyklės, TDS naudotojų administravimo taisyklės, TDS darbo vietose galimų eksponuoti duomenų vitrinų ir tipinių dokumentų aprašas.

TDS veiklą taip pat įtakoja ir kiti galiojantys įstatymai ir teisės aktai, kurie vienaip ar kitaip liečia teikiamų į TDS duomenų ir pagal jos parengtos informacijos tvarkymą bei naudojimą.

Nurodytus teisės aktus papildo dvišalės TDS valdytojo sutartys su duomenų teikėjais dėl duomenų teikimo į TDS ir su TDS naudotojais dėl TDS naudojimo. Sutartys konkretizuoja nuostatus ir nustato, kokie duomenys ir kaip yra teikiami į TDS, kaip TDS ir jos duomenys yra valdomi bei tvarkomi, kas ir kaip naudojasi TDS ir iš jos gaunama informacija.