TDS veiklos koordinavimo grupė (VKG)

TDS veiklą stebi, vertina ir koordinuoja teikdama pasiūlymus dalyvaujantiems TDS veikloje subjektams pastoviai veikianti TDS veiklos koordinavimo grupė (VKG), kuri yra sudaryta iš duomenų teikėjų į TDS, jos naudotojų ir jos valdytojo atstovų. VKG nuostatus rengia TDS valdytojas, o juos tvirtina pati VKG.

Institucijos – duomenų teikėjai į TDS (visos jos yra ir TDS naudotojai) TDS nuostatuose nustatyta tvarka deleguoja du savo atstovus darbui VKG. Vienas jų atstovauja instituciją duomenų teikimo į TDS ir jų valdymo klausimais, o kitas – TDS naudojimo klausimais.

Institucijos – TDS naudotojai, kurios nėra duomenų teikėjai į TDS, TDS nuostatuose nustatyta tvarka deleguoja vieną savo atstovą darbui VKG. Deleguojamas atstovas atstovauja jį delegavusią instituciją TDS naudojimo klausimais.

TDS valdytojas deleguoja į VKG vieną savo atstovą, kuris atstovauja jį santykiuose su duomenų teikėjais ir naudotojais.