TDS veiklą tiesiogiai reglamentuoja:

3. Bendras visų galimų eksponuoti Tarpžinybinės mokestinių duomenų saugyklos naudotojams sukurtose Tarpžinybinės mokestinių duomenų saugyklos darbo vietose duomenų vitrinų, jų objektų ir teikiamų Tarpžinybinės mokestinių duomenų saugyklos naudotojams tipinių dokumentų aprašas ir jo pakeitimai

4. Saugaus Tarpžinybinės mokestinių duomenų saugyklos elektroninės informacijos tvarkymo ir Tarpžinybinės mokestinių duomenų saugyklos naudotojų administravimo taisyklės ir jų pakeitimai