Tarpžinybinė mokestinių duomenų saugykla (TDS) yra valstybės informacinė sistema, skirta bendro naudojimo požiūriu svarbių mokestinių duomenų surinkimui į vieną vietą, aktualios ir kokybiškos informacijos parengimui pagal surinktus duomenis ir operatyviam jos teikimui savo darbe ją naudojantiems duomenų teikėjų į TDS, o taip pat ir kitų institucijų darbuotojams, vadovaujantis TDS nuostatais ir kitais tokių duomenų bei informacijos tvarkymą ir saugą reglamentuojančiais teisės aktais.

Mokestiniais vadinami bet kokie duomenys, kurie yra naudojami administruojant mokesčius ir analizuojant jų mokėjimo procesą.

Valstybės institucijos, kurios dalyvavo ir dalyvauja kuriant, palaikant, tobulinant ir naudojant TDS siekia centralizuotai realizuoti šiuolaikines Business Intelligence informacines technologijas  (aktualios informacijos rengimas ir teikimas) bei užsienio valstybių patirtį tvarkant ir naudojant mokestinius duomenis.

Įgaliotų naudotis TDS darbuotojų aprūpinimas informacija realizuojamas eksponuojant jiems įrengtose TDS darbo vietose duomenų vitrinas ir sudarant galimybes naudotis tipiniais dokumentais.

Įgalioti naudotis TDS darbuotojai, dirbdami jiems įrengtose TDS darbo vietose, gali atlikti norimų duomenų užklausas jiems eksponuojamose duomenų vitrinose, analizuoti ir išsaugoti gautus duomenis bei kurti ir platinti savo ataskaitas ir dokumentus.

Plačiau susipažinti su BI technologijomis galima svetainėse: http://www.tdwi.org, https://www.ibm.com/analytics/business-analytics.