Įgalioti naudotis TDS darbuotojai, kaip darbo įrankį su TDS, naudoja IBM Cognos Analytics programinę įrangą.

Cognos Analytics technologijoje duomenų vitrina yra „vieta” duomenų saugykloje, kurioje sudedami pagal temą susiję, duomenų naudotojui suprantama kalba pavadinti ir lengvai jam prieinami duomenys. Duomenų vitrinų eksponavimas yra pagrindinis ir įgaliotiems naudotis TDS darbuotojams plačiausias pasirinkimo galimybes suteikiantis informacijos teikimo būdas.

TDS duomenų vitrinos sudarytos tiek iš tiesiogiai teikiamų į TDS duomenų, tiek ir pagal juos apskaičiuotų išvestinių rodiklių. Duomenų vitrinas kuria, tobulina ir jų duomenis reguliariai atnaujina aptarnaujantys TDS darbuotojai. Jie daro tai reaguodami į pagrįstus TDS naudotojų poreikius ir TDS veiklos koordinavimo grupės rekomendacijas.

Dirbdamas su TDS įgaliotas ja naudotis darbuotojas pirmiausia pasirenka duomenų vitriną.

Pasirinkęs ją jis savo kompiuterio ekrane mato suskirstytus į klases objektus – jam leidžiamų naudotis duomenų pavadinimus ir keliamas duomenims sąlygas. Pasirinkdamas tuos objektus jis suformuoja duomenų užklausą, paspausdamas kompiuterio klavišą ją pateikia ir, TDS programinei įrangai surinkus arba apskaičiavus reikalingus duomenis, juos gauna savo kompiuteryje, kaip specialią Cognos Analytics programinės įrangos bylą.

Po to, naudodamasis Cognos Analytics programinės įrangos galimybėmis, jis gali gautus duomenis analizuoti, rengti savo ataskaitas ir dokumentus, juos formatuoti, išsaugoti, eksportuoti į kitus formatus bei kitas informacines sistemas, siuntinėti kitiems informacijos naudotojams.