Galimų eksponuoti TDS duomenų vitrinų sąrašas

Kad atsidarytumėte pasirinktos duomenų vitrinos (DV) Naudotojo dokumentaciją reikia pelės rodykle spragtelėti DV pavadinimą žemiau pateikiamoje lentelėje.

1. Mokesčių mokėtojai

1.1. Juridinių asmenų registro, Mokesčių mokėtojų registro ir metiniai statistiniai duomenys (pagrindinė ekonominė veikla, institucinis sektorius, nuosavybės forma, apyvarta) apie juridinius asmenis, kurių duomenys yra sukelti į TDS

Eksponuojamų duomenų laikotarpis Nuo 2002-01-01
Eksponuojamų duomenų atnaujinimo reguliarumas ir terminai (pagal sutartis su TDS naudotojais) Kiekvieną darbo dieną iki darbo dienos pradžios

1.2. Ketvirtiniai duomenys apie juridinius asmenis, kurių duomenys sukelti į TDS, – PVM deklaracijos, mokėjimų į VMI surenkamąsias sąskaitas ir valstybinio socialinio draudimo duomenys

Eksponuojamų duomenų laikotarpis Paskutinių 5 metų duomenys
Eksponuojamų duomenų atnaujinimo reguliarumas ir terminai (pagal sutartis su TDS naudotojais) Kartą per mėnesį iki mėnesio 15 dienos imtinai

1.3. Duomenys apie galimai nevykdančius ekonominės veiklos mokesčių mokėtojus.

Eksponuojamų duomenų laikotarpis Pateikiami aktualūs duomenų pateikimo dienai
Eksponuojamų duomenų atnaujinimo reguliarumas ir terminai (pagal sutartis su TDS naudotojais) Kiekvieną mėnesį iki 6 ir 21 dienos

2. Mokėjimai ir paskolos

2.1. Konsoliduoti Mokesčių ir kitų įmokų į biudžetus mėnesinės apyskaitos (Forma 1-VP) duomenys.

Eksponuojamų duomenų laikotarpis Paskutinių 5 metų duomenys
Eksponuojamų duomenų atnaujinimo reguliarumas ir terminai (pagal sutartis su TDS naudotojais) Kartą per mėnesį iki 13 dienos imtinai

2.2. Mokesčių ir kitų įmokų į biudžetus mėnesinės apyskaitos (Forma 1-VP) duomenys nuo metų pradžios.

Eksponuojamų duomenų laikotarpis Nuo 2004-01-01
Eksponuojamų duomenų atnaujinimo reguliarumas ir terminai (pagal sutartis su TDS naudotojais) Kartą per mėnesį iki 13 dienos imtinai

2.3. Mokesčių ir kitų įmokų į biudžetus mėnesinės apyskaitos (Forma 1-VP) duomenys už vieną mėnesį.

Eksponuojamų duomenų laikotarpis Nuo 2004-01-01
Eksponuojamų duomenų atnaujinimo reguliarumas ir terminai (pagal sutartis su TDS naudotojais) Kartą per mėnesį iki 13 dienos imtinai

2.4. Detalūs duomenys apie atliktus mokėjimus į VMI surenkamąsias sąskaitas, mokesčių išskaitas, užskaitas ir grąžinimus.

Eksponuojamų duomenų laikotarpis Ne senesni kaip paskutinių 5 metų duomenys
Eksponuojamų duomenų atnaujinimo reguliarumas ir terminai (pagal sutartis su TDS naudotojais) Pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais iki darbo dienos pradžios

2.5. Finansų ministerijos suteiktos paskolos ir garantijos juridiniams asmenims. Ketvirtiniai duomenys.

Eksponuojamų duomenų laikotarpis Nuo 2005-01-01
Eksponuojamų duomenų atnaujinimo reguliarumas ir terminai (pagal sutartis su TDS naudotojais) Kartą per ketvirtį iki 1 mėnesio pabaigos

2.6. Pateikiami kaupiamieji duomenys nuo metų pradžios iki ataskaitinio mėnesio pabaigos.

Eksponuojamų duomenų laikotarpis Nuo 2012-01-01
Eksponuojamų duomenų atnaujinimo reguliarumas ir terminai (pagal sutartis su TDS naudotojais) Kartą per mėnesį iki 13 dienos imtinai

3. Deklaracijos ir ataskaitos

3.1. Akcizais apmokestinamų prekių mėnesiniai duomenys, detalūs pagal juridinius asmenis, jų sandėlius, teritorijas, prekių rūšis ir mokestinį laikotarpį.

Eksponuojamų duomenų laikotarpis Paskutinių 5 metų duomenys
Eksponuojamų duomenų atnaujinimo reguliarumas ir terminai (pagal sutartis su TDS naudotojais) Kartą per mėnesį iki kito mėnesio 13 dienos imtinai

3.2. Pridėtinės vertės mokesčio deklaracijos FR0600 formos 02 versijos visų langelių duomenys, detalūs pagal mokesčių mokėtojus – JA ir mokestinį laikotarpį. Mėnesiniai duomenys.

Eksponuojamų duomenų laikotarpis Ne senesni kaip paskutinių 5 metų duomenys
Eksponuojamų duomenų atnaujinimo reguliarumas ir terminai (pagal sutartis su TDS naudotojais) Duomenys atnaujinami ir papildomi kartą per savaitę iki savaitės pirmosios darbo dienos pabaigos

3.3. Prekių tiekimo į kitas Europos Sąjungos valstybes nares ataskaitos FR0564 duomenys. Ketvirtiniai duomenys.

Eksponuojamų duomenų laikotarpis Paskutinių 5 metų duomenys
Eksponuojamų duomenų atnaujinimo reguliarumas ir terminai (pagal sutartis su TDS naudotojais) Kartą per savaitę iki savaitės pirmosios darbo dienos pabaigos

3.4. Parengti pagal Bendrąjį administracinį dokumentą mėnesiniai duomenys apie Lietuvoje registruotų juridinių asmenų atliktas muitinės importo procedūras.

Eksponuojamų duomenų laikotarpis Iki 2021 metų
Eksponuojamų duomenų atnaujinimo reguliarumas ir terminai (pagal sutartis su TDS naudotojais) Kartą per mėnesį iki 16 dienos imtinai

3.5. Parengti pagal Bendrąjį administracinį dokumentą mėnesiniai duomenys apie Lietuvoje registruotų juridinių asmenų atliktų muitinės procedūrų importo mokesčius.

Eksponuojamų duomenų laikotarpis Iki 2021 metų
Eksponuojamų duomenų atnaujinimo reguliarumas ir terminai (pagal sutartis su TDS naudotojais) Kartą per mėnesį iki 16 dienos imtinai

3.6. Pagrindiniai ribotos civilinės atsakomybės JA metinės pelno mokesčio deklaracijos PLN204 (4 versija) duomenys.

Eksponuojamų duomenų laikotarpis Paskutinių 5 metų duomenys
Eksponuojamų duomenų atnaujinimo reguliarumas ir terminai (pagal sutartis su TDS naudotojais) Kartą per mėnesį iki 18 dienos imtinai

3.7. Pagrindiniai ribotos civilinės atsakomybės JA metinės pelno mokesčio deklaracijos PLN204A (4 versija) duomenys.

Eksponuojamų duomenų laikotarpis Ne senesni kaip paskutinių 5 duomenys
Eksponuojamų duomenų atnaujinimo reguliarumas ir terminai (pagal sutartis su TDS naudotojais) Kartą per mėnesį iki 18 dienos imtinai
Ataskaitos apie kontroliuojamuosius ir kontroliuojančius vienetus bei asmenis (FR0438) duomenys

3.8. Duomenys apie kontroliuojamuosius ir kontroliuojančius vienetus bei asmenis.

Eksponuojamų duomenų laikotarpis Paskutinių 5 metų duomenys
Eksponuojamų duomenų atnaujinimo reguliarumas ir terminai (pagal sutartis su TDS naudotojais) Duomenys atnaujinami ir papildomi kartą per mėnesį
Nekilnojamojo turto mokesčio deklaracijų KIT711 duomenys

3.9. Nekilnojamojo turto mokesčio deklaracijų KIT711 duomenys.

Eksponuojamų duomenų laikotarpis Ne senesni kaip paskutinių 5 metų duomenys
Eksponuojamų duomenų atnaujinimo reguliarumas ir terminai (pagal sutartis su TDS naudotojais) Duomenys atnaujinami ir papildomi kartą per mėnesį.
Dividendų pelno mokesčio deklaracijų (FR0640) duomenys

3.10. Dividendų pelno mokesčio deklaracijų (FR0640) duomenys.

Eksponuojamų duomenų laikotarpis Ne senesni kaip paskutinių 5 metų duomenys
Eksponuojamų duomenų atnaujinimo reguliarumas ir terminai (pagal sutartis su TDS naudotojais) Kas mėnesį
Asocijuotų asmenų tarpusavio sandorių arba ūkinių operacijų ataskaitų (FR0528) duomenys

3.11. Valstybinei mokesčių inspekcijai įmonių teikiamos Asocijuotų asmenų tarpusavio sandorių arba ūkinių operacijų ataskaitos (FR0528 formos) duomenys.

Eksponuojamų duomenų laikotarpis Ne senesni kaip paskutinių 5 metų duomenys
Eksponuojamų duomenų atnaujinimo reguliarumas ir terminai (pagal sutartis su TDS naudotojais) Kartą per mėnesį

3.12. Avansinio pelno mokesčio deklaracijos FR0430 duomenys

Eksponuojamų duomenų laikotarpis Ne senesni kaip paskutinių 5 metų duomenys
Eksponuojamų duomenų atnaujinimo reguliarumas ir terminai (pagal sutartis su TDS naudotojais) Kartą per mėnesį iki mėnesio 16 dienos

3.13. Juridinių asmenų metinės finansinės atskaitomybės (Balanso) duomenys

Eksponuojamų duomenų laikotarpis Aktualūs duomenys duomenų pateikimo dienai
Eksponuojamų duomenų atnaujinimo reguliarumas ir terminai (pagal sutartis su TDS naudotojais) Kiekvieną darbo dieną

3.14. Juridinių asmenų metinės finansinės atskaitomybės (Pelno (nuostolio) ataskaitos) duomenys

Eksponuojamų duomenų laikotarpis Aktualūs duomenys duomenų pateikimo dienai
Eksponuojamų duomenų atnaujinimo reguliarumas ir terminai (pagal sutartis su TDS naudotojais) Duomenys atnaujinami ir papildomi kiekvieną darbo dieną

3.15. Juridinių asmenų metinės finansinės atskaitomybės (Pinigų srautų ataskaitos) duomenys

Eksponuojamų duomenų laikotarpis Aktualūs duomenys duomenų pateikimo dienai
Eksponuojamų duomenų atnaujinimo reguliarumas ir terminai (pagal sutartis su TDS naudotojais) Kiekvieną darbo dieną
Eksporto prekės

3.16. Eksporto muitinės deklaracijų bendrosios ir prekių dalių, bei prekių matavimo vienetų duomenys.

Eksponuojamų duomenų laikotarpis Aktualūs duomenys duomenų pateikimo dienai
Eksponuojamų duomenų atnaujinimo reguliarumas ir terminai (pagal sutartis su TDS naudotojais) Duomenys atnaujinami kiekvieną mėnesį iki 15 mėnesio dienos
Importo prekės

3.17. Importo muitinės deklaracijų bendrosios ir prekių dalių, bei prekių matavimo vienetų duomenys.

Eksponuojamų duomenų laikotarpis Aktualūs duomenys duomenų pateikimo dienai
Eksponuojamų duomenų atnaujinimo reguliarumas ir terminai (pagal sutartis su TDS naudotojais) Duomenys atnaujinami kiekvieną mėnesį iki 15 mėnesio dienos

4. Valstybinio socialinio draudimo duomenys

4.1. Pagrindiniai draudėjų Valstybiniame socialinio draudimo fonde rodikliai: draudžiamų pajamų suma, vidutinis draudžiamų asmenų skaičius, priskaičiuotos ir pervestos fondui draudimo sumos. Ketvirtiniai duomenys.

Eksponuojamų duomenų laikotarpis Nuo 2000-01-01
Eksponuojamų duomenų atnaujinimo reguliarumas ir terminai (pagal sutartis su TDS naudotojais) Kartą per ketvirtį iki ketvirčio 2 mėnesio pabaigos

4.2. Duomenys apie draudimo pradžią pagal pranešimą apie apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pradžią (1-SD) ir apie draudimo pabaigą pagal pranešimą apie apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pabaigą (2-SD).

Eksponuojamų duomenų laikotarpis Nuo 2008-01-01
Eksponuojamų duomenų atnaujinimo reguliarumas ir terminai (pagal sutartis su TDS naudotojais) Duomenys atnaujinami ir papildomi ataskaitinio mėnesio duomenimis kartą per mėnesį iki kito mėnesio 12 dienos.

4.3. Duomenys apie draudžiamuosius ir apdraustuosius asmenis pagal įmonę.

Eksponuojamų duomenų laikotarpis Paskutinių 5 metų duomenys
Eksponuojamų duomenų atnaujinimo reguliarumas ir terminai (pagal sutartis su TDS naudotojais) Kartą per mėnesį iki 10 dienos imtinai

4.4. Įmonių duomenys apie socialinės įmonės statusą, panaikinimą bei subsidijas

Eksponuojamų duomenų laikotarpis Nuo 2008-01-01 iki ataskaitinio mėnesio
Eksponuojamų duomenų atnaujinimo reguliarumas ir terminai (pagal sutartis su TDS naudotojais) Kartą per mėnesį iki 10 dienos imtinai

4.5. Įmonių duomenys apie užsieniečius, gavusius leidimą dirbti sezoninį darbą / aukštos kvalifikacijos darbus, įmones kvietėjas, kurios kurios buvo nurodomos užsieniečių, kurie kreipėsi į Migracijos departamentą dėl leidimo laikinai gyventi darbo pagrindais, pateiktuose prašymuose.

Eksponuojamų duomenų laikotarpis Paskutinių 5 metų duomenys
Eksponuojamų duomenų atnaujinimo reguliarumas ir terminai (pagal sutartis su TDS naudotojais) Kartą per mėnesį

4.6. Atviri įmonių duomenys.

Eksponuojamų duomenų laikotarpis Ne senesni kaip paskutinių 5 metų duomenys
Eksponuojamų duomenų atnaujinimo reguliarumas ir terminai (pagal sutartis su TDS naudotojais) Duomenys atnaujinami ir papildomi kartą per mėnesį.

5. Analitikos metodikos

5.1. Regioninės specializacijos analizės duomenų vitrina pagal įmonių EVRK suskirstymą į klasterius, apskaičiuojant klasterių stiprumo įvertinimus regione. Analizei skirta duomenų vitrina (DV).

Eksponuojamų duomenų laikotarpis Nuo 2014 metų.
Eksponuojamų duomenų atnaujinimo reguliarumas ir terminai (pagal sutartis su TDS naudotojais) Kartą per savaitę, sekmadieniais.

5.2. Duomenys apie VMI prie FM atliktus mokesčių mokėtojų – juridinių asmenų patikrinimus.

Eksponuojamų duomenų laikotarpis Visa eilutė (duomenys ateina iš kitų vitrinų)
Eksponuojamų duomenų atnaujinimo reguliarumas ir terminai (pagal sutartis su TDS naudotojais) Kas mėnesį

6. Statybų leidimų, autoparko ir ES paramos duomenys

6.1. Duomenys iš Infostatyba IS apie išduotus leidimus statybai.

Eksponuojamų duomenų laikotarpis Paskutinių 10 metų duomenys
Eksponuojamų duomenų atnaujinimo reguliarumas ir terminai (pagal sutartis su TDS naudotojais) Kas mėnesį (esant galimybei kiekvieną darbo dieną)

6.2. Regitros duomenys apie transporto priemonių parką.

Eksponuojamų duomenų laikotarpis Paskutinių dvejų metų + einamųjų metų duomenys
Eksponuojamų duomenų atnaujinimo reguliarumas ir terminai (pagal sutartis su TDS naudotojais) Kartą per mėnesį

6.3. Įmonių duomenys apie ES struktūrinių fondų, EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų programų projektus.

Eksponuojamų duomenų laikotarpis Dviejų paskutinių laikotarpių duomenys: 2007 -2014m. ir 2014 – 2020m. (dar besitęsiantis)
Eksponuojamų duomenų atnaujinimo reguliarumas ir terminai (pagal sutartis su TDS naudotojais) Kartą per mėnesį

7. Naudojimasis TDS

7.1. Apibūdinamos ir aprašomos TDS duomenų vitrinose eksponuojamų duomenų kontrolinės sumos, kurios naudojamos TDS Kokybės kontrolės posistemėje.

Eksponuojamų duomenų laikotarpis Nuo 2020-01
Eksponuojamų duomenų atnaujinimo reguliarumas ir terminai (pagal sutartis su TDS naudotojais) Automatiškai, kai pateikiami duomenys į KKP

7.2. Statistiniai duomenys apie naudojimosi Tarpžinybine duomenų saugykla apimtis.

Eksponuojamų duomenų laikotarpis Nuo 2020-03
Eksponuojamų duomenų atnaujinimo reguliarumas ir terminai (pagal sutartis su TDS naudotojais) Automatiškai, kai pateikiami duomenys į KKP

7.3. TDS duomenų vitrinose eksponuojamų ir KKP identifikuotų neteisingų, dubliuojančių vienas kitą arba įtartinų teisingumo prasme įrašų teikimui galimai su tais įrašais susijusioms institucijoms. Detalios informacijos apie tokius įrašus teikimui TDS darbo vietose dirbantiems asmenims.

Eksponuojamų duomenų laikotarpis Nuo 2009-09-01
Eksponuojamų duomenų atnaujinimo reguliarumas ir terminai (pagal sutartis su TDS naudotojais) Automatiškai, kai pateikiami duomenys į KKP
TDS naudojimo statistika

7.4. Duomenų vitrina skirta TDS darbuotojų naudojimui. Vitrinoje eksponuojami duomenys apie naudojimąsi TDS.

Eksponuojamų duomenų atnaujinimo reguliarumas ir terminai (pagal sutartis su TDS naudotojais) Automatiškai